Xúc Xích Việt Xông Khói

Giới thiệu: Xúc Xích Việt Xông Khói Le Gourmet
Số Cây: Loại 250g: 4 pcsLoại 500g: 8 pcs
Kích thước sản phẩm (L x D):  Loại 250g: 21 ±2 mm x 7±1mmLoại 500g: 21 ±2 mm x 7±1mm

 

Mô tả

Được chế biến từ thịt heo và mùi xông khói,Thịt không xay quá nhuyễn còn xớ thịt tạo cảm giác dai dai dòn dòn.