Mô tả

Thành phần: Thịt lợn , nước, tinh bột, muối, tiêu bột, chất nhũ hoá, hương liệu tự nhiên và tổng hợp, chất ổn định màu, chất điều vị, màu thực phẩm tổng hợp…